Jak bezpečně jezdit s Weehoo i-Go?

28.06.2019
  • Dítě musí mít na hlavě přilbu a brýle.
  • Chraňte dítě bezpečnostními a pedálovými pásy.
  • Počítejte s delší brzdnou dráhou.
  • Nepřesahujte max. Rychlost 25 km/h (v ostrých zatáčkách 8 km/h).
  • Nejezděte za tmy.
  • Dbejte na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu ve smyslu předpisů o provozu na pozemních komunikacích (viz. Zákon 56/2001 Sb. A vyhláška Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sb. A jejich novelizace).