Jak nastavit vzdálenost sedadla?

30.06.2019

Rám cyklovozíku má čtvercový průřez, do kterého zapadají dvě upevňovací objímky. Tyto objímky se i se sedadlem stahují šroubem. Nastavení sedadla je tedy jednoduché a rychlé.

Postup

  • Povolte šroub pod sedadlem, posuňte sedadlo do požadované vzdálenosti a poté šroub pod sedadlem opět utáhněte.
  • Před jízdou vždy pečlivě zkontrolujte dotažení a stav sedadla. Sedadlo nesmí mít známky poškození, či opotřebení a nesmí mít žádnou vůli. Podívejte se na instruktážní video Sestavení vozíku i-Go Turbo.