Jak provést bezpečnostní zkoušku před jízdou?

29.06.2019

Nezapomeňte! Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození vozíku nebo kola a může způsobit vážná újmu na zdraví dítěte nebo cyklisty vezoucí cyklovozík.

Pojistné kolíky

Zkontrolujte všechny pojistné kolíky! Ujistěte se, zda jsou správně zasunuté a zajištěné proti vypadnutí. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Závěs

Zkontrolujte závěs, ujistěte se, zda jsou všechny části závěsu v pořádku, zda nevykazují vůli nebo naopak nejsou příliš těsné a nevykazují známky opotřebení.

Připojení oje

Zkontrolujte připojení oje a rámu cyklovozíku Weehoo. Ujistěte se, zda je pojistný kolík zajištěn proti vypadnutí.

Kolo a pneumatika

Zkontrolujte, zda je kolo vycentrované, zda nejsou povoleny paprsky ve výpletu, nebo dokonce některé nechybí a zda nemá kolo vůli do stran. Zkontrolujte stav pneumatiky, zda není prasklá, nebo jinak poškozená. Zkontrolujte, zda tlak vzduchu v pneumatice odpovídá hodnotám označeným na boku pneumatiky.