Záruční podmínky

25.06.2019

Záruka na výrobek se vztahuje na výrobní vady, materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií, nebo neodbornou opravou. Je bezpodmínečně nutné, aby rám byl v originálním laku. Výrobce nemůže nést odpovědnost za výrobní postupy jiných firem. Rovněž není možné uznat zdeformované, nebo vytržené závity dílů, poškozený čtyřhran klik a vydřené ložiskové dráhy, odřený rám od posunování sedadla, ulomené, nebo rozbité odrazky a kryty.

Reklamace mají vždy charakter vady, která se řeší výměnou součástí, opravou, nebo odborným seřízením. Opravou, výměnou, či seřízením je zaručeno, že zákazník může výrobek i nadále řádně užívat. Neodstranitelnou závadou není běžné seřízení, dotažení uvolněných dílů apod.

Podmínky záruky: výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému je vyroben. Při uplatňování záruky předkládá zákazník kompletní čistý přívěs, potvrzený záruční list a prodejní doklad (fakturu).

Nárok uplatnění záruky zaniká v případě, že:

  • bylo zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale vinou uživatele (neodbornou opravou, extrémním zatížením, nesprávným používáním, špatným uskladněním, či během transportu ke koncovému zákazníkovi apod.).
  • prošla záruční lhůta.
  • není výrobek řádně používán a udržován podle návodu.
  • nebyl při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list.

Závady vzniklé běžným opotřebováním, nebo nadměrným opotřebením způsobeným zanedbáním kontroly a údržby, nemohou být předmětem reklamace.